Zout en hypertensie: verlaging op populatieniveau geoorloofd?

Opinie
Jaap C. Seidell
Jutka Halberstadt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8503
Abstract

Nederlanders krijgen veel zout binnen. Zo’n 85% heeft een dagelijkse inname die hoger is dan het aanbevolen maximum voor volwassenen van 6 g zout (2,4 g natrium). Nederlandse mannen consumeren gemiddeld 9,9 g en vrouwen 7,5 g.1 Ongeveer 80% van de dagelijkse zoutinname is afkomstig van bewerkte producten. Brood, kaas, vlees en vleesproducten zijn de belangrijkste bronnen.1

Effect op de bloeddruk bij risicogroepen extra groot

Inname van meer dan de aanbevolen hoeveelheid zout per dag gaat lineair gepaard met een hogere bloeddruk. Het effect van zout op de bloeddruk is echter niet bij iedereen even groot. Mensen die ouder zijn dan 50 jaar, mensen met hypertensie of met diabetes mellitustype 2 hebben een relatief sterke stijging van de bloeddruk bij toename van de zoutinname, net als verschillende etnische groepen.

Andere oorzaken van hoge bloeddruk

Zoutconsumptie is niet de enige leefstijlfactor die gerelateerd is met het hebben van een…

Auteursinformatie

Vrije Universiteit, afd. Gezondheidswetenschappen, Amsterdam.

Prof.dr.ir. J.C. Seidell, epidemioloog-voedingskundige; drs. J. Halberstadt, psycholoog en onderzoeker.

Contact prof.dr.ir. J.C. Seidell (j.c.seidell@vu.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Jaap C. Seidell ICMJE-formulier
Jutka Halberstadt ICMJE-formulier
Jaarlijks 1,65 miljoen doden door kwistig zoutgebruik
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties