Jaarlijks 1,65 miljoen doden door kwistig zoutgebruik

Onderzoek
Liffert Vogt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8246

Waarom dit onderzoek?

Een te grote zoutinname leidt tot verhoging van de bloeddruk en toename van het extracellulaire volume. Om die reden wordt aan patiënten met hypertensie geadviseerd om hun zoutinname te beperken tot 2,4 g natrium per dag (dit is ongeveer 6 g keukenzout). De WHO gaat een stap…

Auteursinformatie

Contact (l.vogt@amc.nl)

Zout en hypertensie: verlaging op populatieniveau geoorloofd?

Ook interessant

Reacties

Marjon
Achterberg - Budding

In dit artikel worden helaas onjuiste getallen vermeld. De schrijver verwart 'keukenzout' met 'natrium'. Waar gesproken wordt over maximaal 2,4 gram keukenzout en maximaal 2 gram keukenzout (WHO) wordt in feite bedoeld: 2,4 gram natrium en 2 gram natrium, wat voor interpretatie naar de praktijk flinke implicaties heeft.

(1 gram keukenzout bestaat uit 400 mg natrium en 600 mg chloride)

In het bronartikel van Mozaffarian et al, uit Engl J Med, wordt correct gesproken over grammen sodium. Sodium is echter geen keukenzout, maar betekent vertaald: natrium.

Marjon Achterberg - Budding

Diëtist, Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede

Liffert
Vogt

Mevrouw Achterberg-Budding heeft hier helemaal gelijk. Ik heb inderdaad abusievelijk de hoeveelheden zout in grammen keukenzout i.p.v. natrium uitgedrukt. De maximale aanbevolen zoutinname bedraagt 2,4 gram natrium (ongeveer 6 gram keukenzout) of 2 gram natrium (ongeveer 5 gram keukenzout).