Metabole ontregeling na opnieuw beginnen met voeding: 'refeeding'-syndroom; de centrale rol van fosfaat

Klinische praktijk
A. Baars
R. Timmer
P.H.Th.J. Slee
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:906-9
Abstract

Samenvatting

Een 47-jarige man werd opgenomen wegens ernstig gewichtsverlies na een aantal maanden niet gegeten en vrijwel alleen bier gedronken te hebben. Na het starten van voedselinname per sonde kreeg patiënt kort na opname ernstig hartfalen. Dit hartfalen ging gepaard met ernstige elektrolytafwijkingen van met name fosfaat en magnesium. Deze elektrolytafwijkingen liggen ten grondslag aan het zogenaamde ‘refeeding’-syndroom. Door de hyperinsulinemie die optreedt tijdens de voedingsfase ontstaat een toename van het circulerend volume. Bovendien ontstaat een tekort aan ATP en kan het hart falen. Bij het weer op gang brengen van de voeding streve men naar een gewichtstoename van niet meer dan 1 kg per week; als het gewicht meer toeneemt, is dit waarschijnlijk het gevolg van vochtretentie.

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, Koekoekslaan 1, 3435 CM Nieuwegein.

Afd. Interne Geneeskunde: A.Baars, assistent-geneeskundige (thans: VU Medisch Centrum, afd. Geneeskundige Oncologie, Amsterdam); dr.P.H.Th.J.Slee, internist.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: dr.R.Timmer, maag-darm-leverarts.

Contact dr.P.H.Th.J.Slee, internist (p.slee@antonius.net)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties