Het 'refeeding'-syndroom

Klinische praktijk
Wietske M. Lambers
Bastiaan Kraaijenbrink
Carl E.H. Siegert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8610
Abstract

Samenvatting

  • Bij het herintroduceren van koolhydraten bij ondervoede patiënten kan het 'refeeding'-syndroom optreden. Dit syndroom kenmerkt zich door verlaagde elektrolytenplasmaconcentraties, waarvan hypofosfatemie het vaakst voorkomt. De symptomen kunnen variëren van geringe klachten tot ernstige neurologische of cardiale verschijnselen.
  • Het pathofysiologische mechanisme bestaat uit stijging van de insulinewaarde en daardoor verschuiving van fosfaat, kalium en magnesium naar het intracellulaire milieu, vochtretentie en een relatief tekort aan vitamine B1.
  • Er is groeiende aandacht voor screening en behandeling van patiënten met ondervoeding, waardoor de incidentie van het refeedingsyndroom waarschijnlijk toeneemt.
  • Op dit moment bestaat er geen eenduidige definitie voor dit ziektebeeld en mede hierdoor ontbreekt een solide wetenschappelijke basis voor de screening en behandeling. In dit artikel beschrijven we de rationale van screening en aanvullend laboratoriumonderzoek.
  • Prospectief, gecontroleerd onderzoek is van belang om de klinische relevantie van het refeedingsyndroom te definiëren en de behandeling te optimaliseren.
Auteursinformatie

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, afd. Interne geneeskunde, Amsterdam.

Drs. W.M. Lambers, aios interne geneeskunde (thans: VUmc, Amsterdam); dr. C.E.H. Siegert, internist-nefroloog.

HagaZiekenhuis, afd. Intensive care, Den Haag.

Drs. B. Kraaijenbrink, anios intensive care.

Contact drs. W.M. Lambers (wietskelambers@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Wietske M. Lambers ICMJE-formulier
Bastiaan Kraaijenbrink ICMJE-formulier
Carl E.H. Siegert ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties