Met het oog op de stembanden; huisarts en heesheid
Open

Klinische les
27-05-2001
J.A. Mazel, N.W. Drijber, S. Flikweert en M.E. van Zanten
Zie ook het artikel op bl. 998.

Dames en Heren,

In deze les bespreken wij 4 patiënten die wegens heesheid hun huisarts consulteerden en om verschillende redenen naar een kno-arts werden verwezen. Bij heesheid zijn - zoals zo vaak in de geneeskunde - een goede anamnese en een goed onderzoek van groot belang. Een belangrijk deel van dit onderzoek is de indirecte laryngoscopie. Bij navraag bij een aantal collega's merkten wij dat zij de techniek van de indirecte laryngoscopie (beter bekend als het stembandspiegelen) niet of niet meer beheersen en daarom handelen conform het tijdens de studie of opleiding tot huisarts geleerde: iemand met een langer dan 3 weken (volgens anderen: 4-6 weken) bestaande heesheid moet worden verwezen,1 2 een advies dat nog steeds van kracht is. Zelf nader onderzoek doen naar de heesheid met behulp van indirecte laryngoscopie zou bovendien ook niet nodig zijn omdat ...