Nervus recurrens-paralyse en een normale thoraxfoto: idiopathisch?

Klinische praktijk
J.J.E. Vos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2257-9

Dames en Heren,

Acuut ontstane heesheid is voor de patiënt alarmerend. Meestal zal sprake zijn van een onschuldige, eenvoudig behandelbare aandoening, bijvoorbeeld acute laryngitis. Indien de heesheid persisteert, kan dit onder meer duiden op aandoeningen van de stemband zelf of op een paralyse van de N. laryngealis recurrens. Bij ongeveer een kwart van de patiënten met een dergelijke paralyse zal geen oorzaak gevonden kunnen worden en zal dientengevolge de diagnose ‘idiopathische N. recurrens-paralyse’ worden gesteld. Het uitsluiten van pathologische oorzaken in het mediastinum superius en van endocraniële oorzaken is soms zeer lastig: een ‘normale’ thoraxfoto sluit niet altijd pathologische veranderingen in het mediastinum superius uit, en zelfs na uitgebreide diagnostiek kan een oorzaak worden gemist. Het stellen van de diagnose ‘idiopathische’ uitval van de N. recurrens maakt daarom bij uitblijven van spontaan functieherstel een alerte follow-up noodzakelijk. De volgende ziektegeschiedenissen illustreren dit.

Patiënt A, een 25-jarige receptionist, bezocht zijn huisarts…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. KNO-Heelkunde, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Dr.J.J.E.Vos, KNO-arts.

Ook interessant

Reacties