Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde; kinderen met chronische heesheid door stemmisbruik

Klinische praktijk
L. Redel
J. van der Leden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1216-8

Iedere huisarts ontmoet af en toe in zijn praktijk een hees kind. Vaak is heesheid een symptoom van een luchtweginfectie of een gevolg van een kortdurende stemoverbelasting en verdwijnt op korte termijn. Behalve kinderen met deze acute vorm, zien we ook kinderen met een chronische heesheid, die meestal het gevolg is van een langdurige, overmatige stembelasting.12

In de literatuur over chronische heesheid bij kinderen, overwegend van de hand van Amerikaanse specialisten, wordt een prevalentie van 5 tot meer dan 20 van alle kinderen vermeld.34 Over de prevalentie in Nederland ontbreken cijfers. Ook bij de Continue Morbiditeitsregistratie van Nijmegen en het monitoring project in Rotterdam wordt chronische heesheid bij kinderen niet apart vermeld.

In het geval van chronische heesheid bestaan er geen eenduidige afspraken over de criteria voor het chronische karakter van de afwijking. Iedere onderzoeker heeft zijn eigen criteria, wat het onderling vergelijken van onderzoeken bemoeilijkt…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Postbus 9605, 2300 RC Leiden.

L.Redel; J.van der Leden, huisarts.

Contact L.Redel

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties