Zien we de olifant in de kamer?

Kritische blik op kankerscreening

Een olifant in een kamer.
Raimond W.M. Giard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6926
Abstract

‘A great deal of intelligence can be invested in
ignorance when the need for illusion is deep’

- Saul Bellow, To Jerusalem and Back

Zijn we er eigenlijk niet aan toe om met een frisse blik opnieuw naar kankerscreening te gaan kijken?1-3 Er bestaat wél een systematiek op grond waarvan je kunt beslissen dat het nuttig is om kankerscreening in te voeren – zie de WHO-criteria van Wilson en Jungner – maar niet om te bepalen wanneer je daarmee beter kunt stoppen of het anders moet gaan aanpakken. Daarvoor heb je zowel de juiste methodiek als de juiste data nodig. Zo’n evaluatie, bedoeld om illusies en realiteit te scheiden, moet je periodiek herhalen.4

Bij kankerscreening, een onderdeel van de publieke gezondheidszorg, spelen belangrijke belangentegenstellingen en vooringenomenheden. Voor- en tegenstanders van screening kunnen in de zeer uitgebreide medisch-wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp uitkomsten vinden die goed passen bij hun stellingname. Opnieuw nadenken over nut en noodzaak ervan vraagt daarom onafhankelijke en methodisch werkende onderzoekers.3,4

Goede redenen om te heroverwegen kunnen zijn: traden…

Auteursinformatie

Rotterdam: em.prof.dr.dr. R.W.M. Giard, klinisch patholoog (n.p.), klinisch epidemioloog en jurist.

Contact R.W.M. Giard (raimondgiard@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Raimond W.M. Giard ICMJE-formulier
Verlies de nadelen van screening niet uit het oog
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties