Zorgen over wijziging Wet op het bevolkingsonderzoek

Verlies de nadelen van screening niet uit het oog

Een hand met een blauwe handschoen op een blote rug.
André Krom
Olaf M. Dekkers
M.C. (Corrette) Ploem
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6701
Abstract

Samenvatting

Er komen steeds meer mogelijkheden om individuen vroegtijdig te screenen op gezondheidsproblemen of risico’s daarop. Het is verleidelijk om bij screening te denken: hoe eerder een ziekte of risico is opgespoord, hoe beter. Maar screening heeft ook nadelen, zoals onrust en angst onder deelnemers en de noodzaak van nadere diagnostiek bij een positieve uitslag, met alle medische risico’s en belasting van het zorgstelsel van dien. Screening is, kortom, alleen zinvol als de voordelen daarvan opwegen tegen de nadelen. In dit artikel gaan we aan de hand van voorbeelden in op ethische overwegingen die bij deze ‘nut-risicoafweging’ aan de orde zijn. Ter afsluiting staan we stil bij de toekomstige wetgeving inzake screening, die onzes inziens te veel ruimte laat voor screening waarvan de nadelen groter zijn dan de voordelen.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden. Sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg: dr. A. Krom, medisch ethicus; afd. Interne Geneeskunde: prof.dr. O.M. Dekkers, internist en klinisch epidemioloog. Amsterdam UMC, afd. Ethiek, Recht en Humaniora, Amsterdam: prof. mr. M.C. Ploem, gezondheidsjurist.

Contact A. Krom (a.krom@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: De auteurs zijn lid van de Commissie Bevolkingsonderzoek van de gezondheidsraad. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

De auteurs schreven dit Perspectief op persoonlijke titel.

Auteur Belangenverstrengeling
André Krom ICMJE-formulier
Olaf M. Dekkers ICMJE-formulier
M.C. (Corrette) Ploem ICMJE-formulier
De verhulde risico’s van screening
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health

Ook interessant

Reacties