Een behulpzaam alternatief voor elektroconvulsietherapie

Intraveneuze esketamine als redmiddel bij depressie

Een gezicht geprojecteerd op 2 handen
Sven Stuiver
Mike van Verseveld
Mark V. Koning
C.J. (Nelis) de Wit
Jeroen A. van Waarde
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7174
Abstract

Beste collega’s,

In deze klinische les bespreken wij behandelopties bij patiënten met therapieresistente depressie. Elektroconvulsietherapie geldt als meest effectief, maar er zijn andere opties, waaronder (es)ketamine. We beschrijven de hoopgevende effecten van offlabelbehandeling met intraveneuze esketamine.

Patiënt A is een 72-jarige man met een bipolaire stoornis type 1. Hij werd opgenomen op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU) na een tentamen suicidii waarbij hij zichzelf meermaals met een mes in thorax en hals had gestoken. Hij voldeed aan de criteria van een ernstige depressieve episode met psychotische kenmerken (zie infokader rechts bovenaan de webpagina). Daarbij verkeerde hij in een preterminale levensfase door een prostaatcarcinoom, met wervelmetastasen die hevige rugpijn veroorzaakten.

Vanwege zijn ernstige suïcidaliteit overwogen wij een spoed-elektroconvulsietherapie (ECT). De patiënt weigerde deze behandeloptie vanuit zijn achterdocht en nihilisme. Als alternatief stelden wij behandeling met intraveneuze (iv) esketamine voor (zie het supplement over esketamine-infusen). Daarmee ging hij akkoord.

Na twee behandelingen met esketamine (0,25 mg/kg lichaamsgewicht; inloopsnelheid 15 mg/uur; totaal 21 mg) verdwenen zijn suïcidaliteit, nihilisme en achterdocht. Na zes behandelingen was zijn stemming hersteld. Zijn score op de ‘Hamilton rating scale for depression’ (HRSD) daalde van…

Auteursinformatie

Rijnstate, afd. Psychiatrie, Arnhem: S. Stuiver, MSc, technisch geneeskundige (tevens: Universiteit Twente, TechMed Centre); M. van Verseveld, MSc, aios psychiatrie; C.J. de Wit, MSc, psychiater; dr. J.A. van Waarde, psychiater. Rijnstate, afd. Intensive Care en Anesthesiologie, Arnhem: dr. M.V. Koning, anesthesioloog-intensivist.

Contact S. Stuiver (sstuiver@rijnstate.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Sven Stuiver ICMJE-formulier
Mike van Verseveld ICMJE-formulier
Mark V. Koning ICMJE-formulier
C.J. (Nelis) de Wit ICMJE-formulier
Jeroen A. van Waarde ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties