Evidencebased behandelingen van therapieresistente bipolaire depressie*
Open

Onderzoek
20-08-2013
Pascal Sienaert, Lore Lambrichts, Annemieke Dols en Jürgen De Fruyt

Doel

Een overzicht geven van alle voorhanden zijnde gerandomiseerde onderzoeken naar behandelmogelijkheden bij therapieresistente bipolaire depressie, een veel voorkomend klinisch probleem.

Opzet

Literatuuronderzoek.

Methode

We zochten in de Medline-database naar publicaties uit de periode 1966-2012 met de zoektermen ‘treatment-resistance’ of ‘treatment-refractory’, ‘bipolar depression’ en ‘bipolar disorder’, aangevuld met 43 afzonderlijke zoekopdrachten met verschillende geneesmiddelen of technische behandelingen als zoekterm.

Resultaten

Slechts 7 onderzoeken voldeden aan de inclusiecriteria. In deze onderzoeken werd de werkzaamheid van ketamine (n = 2), modafinil (n = 1), pramipexol (n = 1), lamotrigine (n = 1), inositol (n = 1), risperidon (n = 1) en elektroconvulsietherapie (ECT) (n = 2) bestudeerd.

Conclusie

Er zijn nauwelijks wetenschappelijke gegevens over behandelstrategieën bij patiënten met therapieresistente bipolaire depressie. De onderzochte middelen zijn veelbelovend, doch de toepassing is – op ECT na – in een experimenteel stadium. Er is behoefte aan verder onderzoek bij homogene patiëntengroepen, waarbij een duidelijke definitie van therapieresistentie moet worden gebruikt.