Niet-invasieve hersenstimulatie bij depressie

Niet-invasieve hersenstimulatie als behandeling voor depressie

Klinische praktijk
A.I. (Iris) Dalhuisen
Dennis J.L.G. Schutter
Martijn Arns
Indira Tendolkar
Philip van Eijndhoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4507
Abstract

Samenvatting

  • Depressie is een van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen en vormt een zware last, niet alleen voor de patiënt en zijn omgeving, maar ook in economisch en maatschappelijk opzicht.
  • 35% van de depressieve patiënten herstelt niet na de gebruikelijke behandeling met medicatie of psychotherapie. Er is behoefte aan effectievere behandelopties voor depressie.
  • De afgelopen decennia zijn er nieuwe vormen van hersenstimulatie ontwikkeld voor de behandeling van depressie, waarvan transcraniële magnetische stimulatie (TMS) de belangrijkste is. Met TMS wordt de hersenactiviteit beïnvloed door magnetische pulsen.
  • Meta-analyses laten zien dat ongeveer 30-40% van de patiënten reageert op de behandeling met repetitieve TMS. Bij ongeveer 20-30% gaat de depressie in remissie.
  • Onderzoek heeft geleid tot nieuwe behandelprotocollen en variaties op de conventionele TMS-methode. Meer onderzoek naar de effectiviteit van deze ontwikkelingen is nodig.
  • Wij adviseren om TMS vaker als toegevoegde behandeling (‘add-on’) toe te passen, wanneer de patiënt twee stappen uit de behandelrichtlijn doorlopen heeft.
Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Psychiatrie, Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior, Nijmegen: A.I. Dalhuisen, MSc, onderzoeker; prof.dr. I. Tendolkar en dr. P. van Eijndhoven, psychiaters. Universiteit Utrecht, afd. Experimentele psychologie, Utrecht: dr. D.J.L.G. Schutter, onderzoeker; dr. M. Arns, biologisch psycholoog.

Contact A.I. Dalhuisen (iris.dalhuisen@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
A.I. (Iris) Dalhuisen ICMJE-formulier
Dennis J.L.G. Schutter ICMJE-formulier
Martijn Arns ICMJE-formulier
Indira Tendolkar ICMJE-formulier
Philip van Eijndhoven ICMJE-formulier
Statistische versus klinische gelijkwaardigheid
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties