Minimaal invasieve hersenstimulatie bij depressie

Onderzoek
Angela Carlier
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4156

Waarom dit onderzoek?

Een groot deel (33%) van de patiënten met een depressieve stoornis herstelt hiervan niet, ondanks psychotherapie en behandeling met antidepressiva. Nieuwere behandelingen, zoals elektroconvulsietherapie (ECT) en transcraniële magnetische stimulatie (TMS), zijn veelvuldig onderzocht en uiterst effectief gebleken. Maar hoe verhouden deze vormen van minimaal invasieve hersenstimulatie zich…

Auteursinformatie

Contact A. Carlier (a.carlier@ggzingeest.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Angela Carlier ICMJE-formulier
Statistische versus klinische gelijkwaardigheid

Ook interessant

Reacties