Hypovolemische shock door ovariële bloeding

Klinische praktijk
Thijs de Rooij
Roosmarijn Luttmer
Stella Tiersma
Mahi Dzelili
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5276
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Ovulatie kan gepaard gaan met buikpijn, maar ook met intra-abdominaal bloedverlies. Casuïstiek waarbij een ovariële bloeding leidt tot een hypovolemische shock is zeldzaam.

Casus

Een 30-jarige vrouw kwam naar de SEH vanwege acute pijn in de onderbuik. Patiënte zag bleek en de gehele onderbuik was drukpijnlijk. De controles leverden geen afwijkend beeld op en de zwangerschapstest was negatief. Tijdens haar verblijf daalde haar bloeddruk tot 87/50 mmHg. Vanwege het vermoeden van een intra-abdominale bloeding werd de gynaecoloog geconsulteerd. Een echo van de buik liet veel vrij intraperitoneaal vocht zien, waarna een spoedlaparoscopie werd verricht. Hierbij werd intra-abdominaal 2,5 liter vrij bloed aangetroffen, afkomstig van een bloeding vanuit het corpus luteum in het rechter ovarium. De bloeding werd gestelpt.

Conclusie

Een hypovolemische shock als gevolg van een ovariële bloeding moet worden overwogen bij vrouwen in de fertiele levensfase. De gynaecoloog dient vroegtijdig te worden geconsulteerd en een spoedecho is geïndiceerd. Bij een hypovolemische shock moet de ovariële bloeding chirurgisch worden behandeld en kan tranexaminezuur worden toegediend.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam: Afd. SEH: dr. T. de Rooij, anios; M. Dzelili, SEH-arts. Afd. Gynaecologie en Obstetrie: dr. R. Luttmer, aios; dr. E.S.M. Tiersma, gynaecoloog.

Contact T. de Rooij (t.derooij@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Thijs de Rooij ICMJE-formulier
Roosmarijn Luttmer ICMJE-formulier
Stella Tiersma ICMJE-formulier
Mahi Dzelili ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Geachte auteurs,

Dank voor het zeer leerzame en ook zeer relevante artikel.

Wat mij verbaasde was de erg lage ademfrequentie. Het is bekend dat de polsfrequentie niet verhoogd of zelfs verlaagd kan zijn bij een hypovolaemische shock. Een ademfrequentie van 8 per minuut is wel erg laag en ook ongewoon bij een shock. Is er een verklaring voor of toch een typefout?

Herman Kuitert, huisarts Eenrum,

docent startclass, Schola Medica.