Zeldzame oorzaak van een acute buik

Het Herlyn-Werner-Wunderlich-syndroom

Klinische praktijk
Lotte E.C.M.M. van Leerdam
Catharina C.M. Beerendonk
Willemijn M. Klein
Özcan Sir
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7886
Abstract

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

In de verklarende tekeningen bij de figuur waren anatomische structuren en afwijkingen niet correct aangegeven. Onderstaande figuur vervangt het figuur bij artikel A7886.

Samenvatting

Achtergrond

Op de Spoedeisende Hulp worden veel patiënten gezien met een acute buik. Een minder bekende oorzaak hiervan is het Herlyn-Werner-Wunderlich-syndroom. Dit kenmerkt zich door een uterus didelphys, een geobstrueerde hemivagina en een ipsilaterale nieragenesie of -dysplasie.

Casus

Wij zagen een 16-jarige vrouw met progressieve buikklachten en een nier- en anusafwijking in de voorgeschiedenis. Vanwege zowel druk- als loslaatpijn rechts onder in de buik en een verhoogde CRP-concentratie dachten we aan appendicitis acuta. Bij abdominale echografie zagen we een cysteuze structuur, vermoedelijk van ovariële of tubaire origine. Patiënte onderging een spoedlaparoscopie vanwege verdenking op een ovariumtorsie. Hierbij werd een uterus didelphys gezien met een afwijkend rechter systeem. Aanvullende diagnostiek met een MRI-scan toonde afwijkingen passend bij Herlyn-Werner-Wunderlich-syndroom.

Conclusie

Bij een patiënte met een nier- en anusafwijking in de voorgeschiedenis en met klachten van progressieve buikpijn of dysmenorroe is het zinvol om congenitale urogenitale aandoeningen in de differentiaaldiagnose op te nemen.

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen

Afd. Spoedeisende Hulp: drs. L.E.C.M.M. van Leerdam, huisarts in opleiding; drs. O. Sir, SEH-arts.

Afd. Gynaecologie en Verloskunde: dr. C.C.M. Beerendonk, gynaecoloog.

Afd. Radiologie: dr. W.M. Klein, radioloog.

Contact drs. L.E.C.M.M. van Leerdam (Lotte.vanLeerdam@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lotte E.C.M.M. van Leerdam ICMJE-formulier
Catharina C.M. Beerendonk ICMJE-formulier
Willemijn M. Klein ICMJE-formulier
Özcan Sir ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties