Dreigende ‘blow-out’ van het caecum door endometriose

Klinische praktijk
Suzanne C. Stokmans
Mark Tenhagen
Ramon R. Gorter
Velja Mijatovic
Gisela R.H.M. Moormann
Mich S. Dunker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9168
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

De aanwezigheid van endometriumweefsel buiten het cavum uteri (endometriose) komt voor bij 6-10% van de fertiele vrouwen. Symptomen als dysmenorroe, dyspareunie en buikpijn zijn weinig specifiek. Er wordt daarom niet altijd aan endometriose gedacht bij vrouwen met darmklachten. Endometriose kan zich ook uiten als acute chirurgische aandoening zoals een colonobstructie.

Casus

Een 29-jarige vrouw werd opgenomen met acuut ontstane pijn in de onderbuik en braken. Bij rectaal toucher was een vast aanvoelende massa palpabel. Op de CT-scan van het abdomen werden fors gedilateerde colonlissen gezien. Vanwege een dreigende ‘blow-out’ van het caecum verrichtten we een laparotomie. Peroperatief was sprake van een obstructie van het rectum, die werd veroorzaakt door diepe endometriose.

Conclusie

Bij vrouwen in de fertiele leeftijd met acute abdominale verschijnselen dient endometriose in de differentiaaldiagnose te worden opgenomen en is vroegtijdige gynaecologische consultatie geïndiceerd.

Auteursinformatie

Rode Kruis Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Beverwijk.

Drs. S.C. Stokmans, coassistent chirurgie (thans: anios chirurgie, UMC Groningen); drs. M. Tenhagen en drs. R.R. Gorter, aiossen chirurgie; drs. G.R.H.M. Moormann en dr. M.S. Dunker, chirurgen.

VUmc, afd. Endometriose Centrum, Amsterdam.

Dr. V. Mijatovic, gynaecoloog.

Contact drs. S.C. Stokmans (s.c.stokmans@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Suzanne C. Stokmans ICMJE-formulier
Mark Tenhagen ICMJE-formulier
Ramon R. Gorter ICMJE-formulier
Velja Mijatovic ICMJE-formulier
Gisela R.H.M. Moormann ICMJE-formulier
Mich S. Dunker ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties