Tijdige herkenning van ureterobstructie is geboden

Nierfunctieverlies bij diep infiltratieve endometriose

Klinische praktijk
Aisha A. de Graaff
Regina G.H. Beets-Tan
Geerard L. Beets
C. (Kees) van de Beek
Gerard A.J. Dunselman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B430
Abstract

Samenvatting

Drie nulliparae van 39, 34 en 26 jaar, die werden behandeld voor vruchtbaarheidsproblemen en die aan endometriose leden, presenteerden zich met ureterobstructie door diep infiltrerende endometriose. De eerste 2 patiënten hadden een volledig, eenzijdig nierfunctieverlies op het moment van de diagnose. Zij kozen ervoor om eerst de fertiliteitsbehandeling te ondergaan en beiden werden zwanger. De derde had nog een nierfunctie van 24% aan de aangedane linker zijde; voor de endometrioseafwijkingen onderging zij een volledige chirurgische resectie en ook werd de ureter gereïmplanteerd. Ureterobstructie is een zeldzame, maar ernstige complicatie van diep infiltratieve endometriose. Tijdige herkenning is belangrijk, want vertraging leidt tot een onopgemerkt verlies van nierfunctie. Wij bevelen aan om bij alle patiënten met chronische buikpijn, ernstige dysmenorroe of diepe dyspareunie onderzoek te doen naar endometriose in de fornix posterior. Als diep infiltratieve endometriose wordt vastgesteld, dient men verder te zoeken naar eventuele ureterobstructie en daaropvolgende hydronefrose. Hydronefrose kan men echografisch aantonen. Met MRI kan men de uitgebreidheid van de ziekte bepalen, die meestal multifocaal is. Als de nier nog functioneel is, is operatie aangewezen om de ureterobstructie op te heffen en de endometrioseafwijkingen te verwijderen.

Auteursinformatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht.

Afd. Obstetrie en Gynaecologie: drs. A.A. de Graaff, ivf-arts en arts-onderzoeker; dr. G.A.J. Dunselman, gynaecoloog.

Afd. Radiologie: prof.dr. R.G.H. Beets-Tan, radioloog.

Afd. Heelkunde: dr. G.L. Beets, chirurg.

Afd. Urologie: drs. C. van de Beek, uroloog.

Contact drs. A.A. de Graaff (aa.de.graaff@mumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 19 mei 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties