Een bloeding uit het corpus luteum; cave overbehandeling

Klinische praktijk
H.A.M. Brölmann
R.M.H.G. Mollen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1681-3

Dames en Heren,

Een relatief zeldzame oorzaak van een ‘acute buik’ bij de vrouw is de corpus luteum-bloeding. Veelal treedt hierbij een ruptuur op van een deel van het ovarium, al of niet na een mechanisch trauma, ter hoogte van het corpus luteum dat zich na de ovulatie heeft gevormd. De diagnose wordt soms verward met appendicitis acuta of een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.1

Dat het verrassingselement van de diagnose een consistent therapeutisch beleid in de weg staat, wordt duidelijk uit de volgende ziektegeschiedenissen.

Patiënt A, een 35-jarige vrouw met 2 kinderen uit 2 zwangerschappen, werd met spoed door de huisarts verwezen wegens pijn rechts onder in de buik, die sinds enkele dagen bestond. De pijn was sinds enkele uren in ernst toegenomen. De chirurg vermoedde een gynaecologische oorzaak en verwees haar naar onze afdeling. Het betrof bij navraag de 20e dag na begin van de menses, bij tevoren regelmatige cycli…

Auteursinformatie

Sint Joseph Ziekenhuis, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Postbus 988, 5600 ML Eindhoven.

Dr.H.A.M.Brölmann, gynaecoloog; R.M.H.G.Mollen, medisch student.

Contact dr.H.A.M.Brölmann

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties