Hyperventilatie: geen oorzaak van paniekaanvallen
Open

Commentaar
11-11-1993
R. van Dyck
Zie ook de artikelen op bl. 2289 en 2315.

Bij patiënten die aanvallen van angst of paniek vertonen is vanaf de jaren zeventig in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk de diagnose ‘hyperventilatiesyndroom’ (HVS) erg in zwang geraakt. Op grond van de veronderstelling dat de angst een gevolg was van overmatige ventilatie zijn diverse behandelingen ontwikkeld, zoals ademhalingstraining, biofeedback, relaxatie, herhaalde vrijwillige hyperventilatie en het gebruik van een plastic zak.

Uit een recent literatuuroverzicht blijkt dat deze behandelingen, die gebaseerd waren op het hyperventilatiemodel, bij patiënten bij wie een HVS was gediagnostiseerd een zeker positief effect opleverden.1 Wel valt op dat naarmate de onderzoeken ter behandeling van patiënten beter waren opgezet, de resultaten minder indrukwekkend waren. Bovendien leek weinig sprake van specificiteit: uiteenlopende behandelingen hadden een vergelijkbaar effect.2 Het hyperventilatiemodel is ook toegepast bij de behandeling van patiënten die volgens criteria van de Diagnostic en Statistical Manual of ...