Benauwdheid zonder piepen bij kinderen met CARA

Klinische praktijk
K. Bouman
J. Gerritsen
M.O. Hoekstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2289-91

Zie ook de artikelen op bl. 2295 en 2315.

Dames en Heren,

Klachten van benauwdheid komen frequent voor op de kinderleeftijd. Deze klachten zijn in veel gevallen toe te schrijven aan CARA.1 Behandeling van CARA doet in de regel de klachten verminderen.2 Een positieve reactie op bronchusverwijdende medicatie wordt ook wel als bewijs ‘achteraf’ voor de diagnose ‘CARA’ beschouwd. Wanneer de benauwdheidsverschijnselen niet verminderen bij toediening van ?-sympathicomimetica, al dan niet in combinatie met onderhoudsmedicatie als cromoglicinezuur of inhalatiecorticosteroïden, moet een andere oorzaak voor de klachten overwogen worden. Een mogelijke oorzaak van recidiverende benauwdheid, die in combinatie met CARA gezien wordt, is hyperventilatie.3

In deze klinische les vraag ik uw aandacht voor 3 patiënten die al enige jaren behandeld waren in verband met CARA en bij wie later ook de diagnose ‘hyperventilatie’ gesteld werd.

Patiënt A is een meisje van 9 jaar en werd toen zij…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Kinderlongziekten, Groningen.

Mw.K.Bouman; dr.J.Gerritsen, kinderlongarts; M.O.Hoekstra, kinderarts.

Contact mw.K.Bouman, Medische Genetica, Erfelijkheidsvoorlichting, Antonius Deusinglaan 4, 9713 AW Groningen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties