Astmabehandeling bij kinderen: meer dan alleen 'puffen'

Klinische praktijk
A.F.J. Brouwer
R.J. Roorda
P.L.P. Brand
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:865-8
Abstract

Dames en Heren,

De laatste jaren zijn, ook in ons land,1 nieuwe richtlijnen voor de behandeling van astma bij kinderen gepubliceerd.2 3 In deze richtlijnen wordt geadviseerd om aan kinderen met persisterende astmaklachten, ondanks een behandeling met dagelijkse inhalatie van corticosteroïden (ICS) in een algemeen gangbare onderhoudsdosering en zo nodig luchtwegverwijders, een langwerkend ?2-sympathicomimeticum voor te schrijven. In deze klinische les presenteren wij u 5 patiënten die zich met dergelijke persisterende klachten bij ons meldden. Slechts bij één van hen was uiteindelijk behandeling met een langwerkend ?2-sympathicomimeticum nodig. Bij de overige 4 patiënten bleken andere factoren verantwoordelijk te zijn voor het persisteren van de astmaklachten.

Patiënt A, een jongen van 13 jaar, werd met enige spoed naar ons verwezen, omdat hij sinds 2 weken hevig benauwd was, met name bij inspanning. De jongen was al langere tijd bekend wegens astma en werd daarvoor door…

Auteursinformatie

Isala Klinieken, locatie Weezenlanden, afd. Kindergeneeskunde, Postbus 10.500, 8000 GM Zwolle.

Hr.A.F.J.Brouwer, assistent-geneeskundige; hr.dr.R.J.Roorda en hr.dr. P.L.P.Brand, kinderartsen-pulmonologen.

Contact hr.dr.P.L.P.Brand (p.l.p.brand@isala.nl)

Ook interessant

Reacties