Richtlijn 'Astmabehandeling bij kinderen' van kinderlongartsen (2e herziening). II. Medicamenteuze behandeling
Open

Richtlijnen
30-09-2003
E.J. Duiverman, H.J.L. Brackel, P.J.F.M. Merkus, B.L. Rottier en P.L.P. Brand

- De 2e herziening van de richtlijnen voor de behandeling van astma bij kinderen is grotendeels gebaseerd op de resultaten van vergelijkend wetenschappelijk onderzoek.

- Bij een acute exacerbatie zijn kortwerkende β2-sympathicomimetica de medicamenten van eerste keuze en deze dienen daarom aan iedere patiënt te worden voorgeschreven.

- Bij de onderhoudsbehandeling van astma zijn inhalatiecorticosteroïden (ICS) de middelen van keuze.

- Niet meer aanbevolen is het starten met een hoge dosis ICS en die afbouwen op geleide van de klachten tot een lagere, nog wel effectieve dosis (‘step-down’-benadering), omdat deze strategie niet effectiever is dan therapie met een constante dosis.

- Indien er ondanks onderhoudsbehandeling met ICS klachten persisteren zijn er drie therapeutische opties, in de volgorde: verdubbelen van de ICS-dosis, toevoegen van een langwerkend β2-sympathicomimeticum en toevoegen van een leukotrieenreceptorantagonist.