Behandeling van matig, persisterend astma: inhalatiecorticosteroïden combineren met langwerkende ß2-adrenerge agonisten (luchtwegverwijders) dan wel met leukotrieenreceptorantagonisten (ontstekingsremmers); het 'stap-3-dilemma'

Z. Diamant
P.N.R. Dekhuijzen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1681-5
Abstract

Samenvatting

- Centraal in de astmabehandeling staat het remmen van de luchtwegontsteking, deels door middel van preventie (vermijden van irritantia), deels met medicamenteuze therapie.

- Inhalatiecorticosteroïden vormen de hoeksteen van de medicamenteuze astmabehandeling, waarbij volgens de laatste richtlijnen gestreefd dient te worden naar een zo laag mogelijke effectieve dosis inhalatiecorticosteroïden.

- In de behandelstappen 2 en 3 is additieve therapie door combinatie van een lage tot middelhoge dosis inhalatiecorticosteroïden met langwerkende β2-adrenerge agonisten (LWBA's) of met leukotrieenreceptorantagonisten (LTRA's) effectief gebleken.

- LWBA's worden geïnhaleerd en werken vooral luchtwegverwijdend, terwijl de LTRA's oraal worden genomen en een systemische, voornamelijk ontstekingsremmende werking hebben.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Longziekten, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Mw.dr.Z.Diamant en prof.dr.P.N.R.Dekhuijzen, longartsen.

Contact mw.dr.Z.Diamant (z.diamant@gems.demon.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties