Hoeveel vitamine B6 is toxisch?
Open

Commentaar
18-11-2005
M.B. Katan
Zie ook het artikel op bl. 2541.

Megadoses vitamine B6 (in de vorm van pyridoxine uit vitaminesupplementen) veroorzaken neuropathie.1 2 De gemiddelde Nederlander krijgt met zijn voeding per dag 1-2 mg vitamine B6 binnen en dat voldoet aan de behoefte, die gemiddeld 1,1-1,3 mg per dag bedraagt. Nederlandse vitaminepreparaten kunnen echter tot 50 mg per tablet bevatten, en via internet en sommige vitaminewinkels zijn Amerikaanse preparaten van 100 mg per tablet te koop.

De vraag is nu vanaf welke dosis toxiciteit optreedt. Dat hoeveelheden vitamine B6 van 1000 mg per dag of meer schadelijk zijn, staat buiten kijf.1 2 Neuropathie is ook gemeld bij gebruik van 50-300 mg per dag, maar deze waarnemingen zijn omstreden.2 De Kruijk en Notermans beschrijven neuropathie bij patiënten die 24 respectievelijk 40 mg vitamine B6 per dag zouden hebben geslikt.