Toxiciteit van hoge doses vitamine B6 en nicotinezuur

Opinie
M.B. Katan
M. van Dusseldorp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:662-3

Zie ook het artikel op bl. 667.

Hoewel het gebruik van vitaminen en andere voedingssupplementen in ons land nog niet dezelfde vlucht heeft genomen als in de Verenigde Staten, neemt de belangstelling ervoor toe. De mogelijke bijwerkingen van dergelijke preparaten worden vaak niet onderkend. Van Dusseldorp1 geeft een opsomming van in Nederland verkrijgbare vitaminepreparaten en hun mogelijke bijwerkingen. In dit commentaar willen wij vooral de bijwerkingen benadrukken van vitamine B6 en van nicotinezuur (‘vitamine B3’) wanneer deze middelen in zogenaamde megadoses worden geconsumeerd.

De minimumbehoefte aan vitamine B6 (pyridoxine, pyridoxal en pyridoxamine) bedraagt voor de gemiddelde volwassene 1,25 tot 2 mg per dag.2 Aan de aanbevolen hoeveelheid van 1½ tot 3 mg per dag heeft praktisch iedereen dan ook voldoende.3-5 Farmacologische doses van 50 tot 100 mg per dag zijn mogelijk effectief bij de behandeling van een aantal zeldzame aandoeningen, waaronder hypochrome sideroblastische…

Auteursinformatie

Landbouwuniversiteit, Vakgroep Humane Voeding, Bomenweg 2, 6703 HD Wageningen.

Prof.dr.M.B.Katan, biochemicus.

Sint Radboudziekenhuis, Kliniek voor Inwendige Ziekten, afd. Voedingsleer van de mens, Nijmegen.

Mw.ir.M.van Dusseldorp, voedingskundige.

Contact prof.dr.M.B. Katan

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties