Hoe de DSM de psychiatrie verder kan helpen

Een paal met richtingsborden in het verkeer. Op de borden staan woorden zoals 'persoonlijkheidsstoornis' en 'hallucinatie'. Ze wijzen verschillende kanten op.
Hilgo Bruining
Christiaan H. Vinkers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5967
Abstract

Ja, er valt veel aan te merken op de DSM. Toch willen psychiaters Hilgo Bruining en Christiaan Vinkers een lans breken voor dit onvolmaakte classificatiesysteem: ‘Laten we voortbouwen in plaats van afbranden.’

Samenvatting

Het perspectief op ‘ziekte’ houdt de gemoederen in de psychiatrie al eeuwen bezig. In de 21e eeuw gaat die discussie vaak over de bruikbaarheid van de classificaties van de DSM, het diagnostisch handboek in de psychiatrie. De kritiek op de DSM is exemplarisch voor onze worsteling met het begrijpen, benoemen en behandelen van psychiatrische problemen. Soms vergeten we echter dat de DSM-systematiek ons veel heeft opgeleverd aan kennis en systematiek voor zorg en wetenschap. Bovendien is er geen uitgewerkt alternatief, zodat afschaffing van de DSM tot verwarring en polarisatie zal leiden. Het kind dient niet met het badwater weggespoeld te worden. In dit perspectief betogen we hoe we kunnen voortbouwen op decennia van ervaring met de DSM en hoe we de DSM via historische weging en constructief gebruik een vruchtbare bodem kunnen laten zijn voor verfijning en precisie van diagnostiek in de psychiatrie.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, Amsterdam. Locatie AMC, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie: dr. H. Bruining, psychiater (tevens: Universiteit van Amsterdam, Kinder- en Jeugdpsychiatrie & Psychosociale Zorg). Locatie VUmc, afd. Psychiatrie: dr.mr. C.H. Vinkers, psychiater (tevens: afd. Anatomie en Neurowetenschappen).

Contact H. Bruining (h.bruining@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Hilgo Bruining ICMJE-formulier
Christiaan H. Vinkers ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties