ADHD bij volwassenen

Klinische praktijk
J.J. Sandra Kooij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1489
Abstract

Samenvatting

  • ADHD is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die het functioneren hindert en die kan voorkomen bij mannen en vrouwen van alle leeftijden (kinderen, volwassenen en ouderen).
  • ADHD is een multifactoriële, polygenetische aandoening die vaak familiair voorkomt.
  • Bij mensen met ADHD als groep zijn bepaalde hersengebieden gemiddeld kleiner en minder actief, en er zijn minder verbindingen met andere hersendelen dan bij controlepersonen.
  • ADHD gaat gepaard met gemiddeld 3 andere psychiatrische stoornissen. Ook komt ADHD vaak voor bij patiënten met andere psychiatrische stoornissen, verslaafden en gevangenen.
  • In tegenstelling tot berichten in de media wordt ADHD bij volwassenen nog steeds ondergediagnosticeerd en onderbehandeld. De diagnose kan betrouwbaar worden vastgesteld met een semigestructureerd interview met hetero-anamnese.
  • Er is een effectieve behandeling voor ADHD die bestaat uit een systematische aanpak van alle vastgestelde stoornissen. Psycho-educatie, medicatie, coaching en cognitieve gedragstherapie zijn de basiselementen van de behandeling. Er zijn apps in ontwikkeling die aan de behandeling kunnen bijdragen.
Auteursinformatie

PsyQ Den Haag Noord, Kenniscentrum ADHD bij volwassenen, Den Haag en VUmc, afd. Psychiatrie, Amsterdam.

Contact Dr. J.J.S. Kooij, psychiater (s.kooij@psyq.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: Er is een mogelijk belang gemeld bij dit artikel: auteur is onbezoldigd voorzitter van de Stichting DIVA Foundation. Het ICMJE-formulier met de belangenverklaring van de auteur is online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
J.J. Sandra Kooij ICMJE-formulier
De impasse die ADHD heet

Gerelateerde artikelen

Reacties