Stijgende lijn in het gebruik van psychostimulantia door volwassenen

Onderzoek
Luke van der Koog
Jurjen van der Schans
Maxime A. Tjioe
Jens H.J. Bos
Bert J. Bijker
Eelko Hak
Catharina C.M. Schuiling-Veninga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1660
Abstract

Samenvatting

Doel

Inzicht verkrijgen in de trends in het gebruik van psychostimulantia bij volwassenen.

Opzet

Retrospectief databaseonderzoek.

Methode

We selecteerden de gegevens van volwassenen (≥ 18 jaar) die minimaal 2 recepten binnen een jaar voor psychostimulantia hadden gekregen, uit IADB.nl, een Nederlandse database met gegevens over afgeleverde geneesmiddelen (59 apotheken, circa 600.000 patiënten). Wij berekenden zowel het aantal nieuwe als het totaal aantal gebruikers van psychostimulantia per jaar over de jaren 2004-2014. Daarnaast onderzochten wij welk middel het meest werd voorgeschreven en wie de behandeling had geïnitieerd.

Resultaten

Het aantal volwassenen dat psychostimulantia (methylfenidaat, dexamfetamine en amfetamine) kreeg voorgeschreven, steeg van 1,5 per 1000 volwassenen in 2004 naar 7,8 per 1000 volwassenen in 2014. De gebruikers waren veelal mannen (63,0%) en methylfenidaat was het meest voorgeschreven middel (85,7%). Het aantal nieuwe gebruikers van deze middelen steeg van 0,5 naar 1,5 per 1000 volwassenen, waarbij er vooral een toename werd gezien onder jongvolwassenen (< 30 jaar). Sinds 2012 lijkt het aantal nieuwe gebruikers zich te stabiliseren. Ongeveer 40% van de nieuwe behandelingen werd geïnitieerd door de huisarts.

Conclusie

De grote toename in het aantal volwassenen dat psychostimulantia krijgt voorgeschreven is grotendeels het gevolg van een toename in het aantal nieuwe gebruikers, met name onder de jongvolwassenen. Aangezien psychostimulantia alleen zijn geregistreerd voor de behandeling van ADHD bij kinderen vanaf 6 jaar en adolescenten, en dus niet voor de behandeling van ADHD bij volwassenen, dienen korte- en langetermijneffecten evenals bijwerkingen bij volwassenen beter onderzocht te worden.

Auteursinformatie

Rijkuniversiteit Groningen, Groningen Research Institute of Pharmacy, afd. Farmacotherapie, -Epidemiologie & -Economie, Groningen.

L. van der Koog, student farmacie; J. van der Schans, medisch farmaceutisch wetenschapper; M.A. Tjioe, student farmacie; J.H.J. Bos en B.J. Bijker, databasemanagers; E. Hak, klinisch farmaco-epidemioloog; dr. C.C.M. Schuiling-Veninga, apotheker.

Contact dr. C.C.M. Schuiling-Veninga (c.c.m.schuiling-veninga@rug.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Luke van der Koog ICMJE-formulier
Jurjen van der Schans ICMJE-formulier
Maxime A. Tjioe ICMJE-formulier
Jens H.J. Bos ICMJE-formulier
Bert J. Bijker ICMJE-formulier
Eelko Hak ICMJE-formulier
Catharina C.M. Schuiling-Veninga ICMJE-formulier
De impasse die ADHD heet

Gerelateerde artikelen

Reacties