Te veel of te lang?

Antipsychoticagebruik onder kinderen

Perspectief
Sanne M. Kloosterboer
Birgit C.P. Koch
Manon H.J. Hillegers
Bram Dierckx
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3666
Abstract

Samenvatting

Antipsychotica nemen een belangrijke plaats in bij de behandeling van kinderen met ernstige gedragsproblemen. Tot 2009 nam het gebruik van antipsychotica in Nederland fors toe. De laatste jaren is er echter steeds meer aandacht gekomen voor de bijwerkingen van antipsychotica bij kinderen. 1 op de 8 kinderen gebruikt een antipsychoticum gedurende minstens 4 jaar. Langdurig gebruik van antipsychotica verhoogt het risico op bijwerkingen, maar de bijwerkingen worden vaak niet optimaal gemonitord. Ook moet er meer aandacht komen voor het tijdig afbouwen van antipsychotica bij kinderen.

Auteursinformatie

Contact Erasmus MC, Rotterdam. Afd. Kinder- en jeugdpsychiatrie: S.M. Kloosterboer, MSc, arts-onderzoeker en klinisch farmacoloog (s.kloosterboer@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Sanne M. Kloosterboer ICMJE-formulier
Birgit C.P. Koch ICMJE-formulier
Manon H.J. Hillegers ICMJE-formulier
Bram Dierckx ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties