QT-tijdverlenging en psychofarmaca bij kinderen en jeugdigen: voorstel voor een richtlijn

Klinische praktijk
K.J. van Aerde
L.J. Kalverdijk
A.G. Reimer
J.A.M. Widdershoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1765-70
Abstract

Samenvatting

- Verschillende psychofarmaca die worden voorgeschreven aan kinderen en jeugdigen kunnen de QT-tijd op het ecg verlengen. Deze bijwerking kan een potentieel levensbedreigende ritmestoornis veroorzaken (‘torsade de pointes’).

- De American Heart Association heeft in 1999 een richtlijn opgesteld voor de cardiovasculaire bewaking bij het voorschrijven van psychofarmaca in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

- In Nederland bestaat zo’n richtlijn niet. Uit een enquête onder kinder- en jeugdpsychiaters bleek wel veel behoefte aan een richtlijn voor het bewaken van de QT-tijd bij kinderen en jeugdigen die psychofarmaca met deze bijwerking gebruiken.

- Professionals uit verschillende disciplines deden een voorstel voor een richtlijn voor het bewaken van de QT-tijd bij het voorschrijven van QT-tijdverlengende psychofarmaca.

- Het voorstel is samengevat in twee stroomschema’s, respectievelijk voor het eerste consult en voor vervolgconsulten.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1765-70

Auteursinformatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Postbus 90.153, 5200 ME ’s-Hertogenbosch.

Hr.drs.K.J.van Aerde, arts in opleiding tot kinderarts (thans: Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Maastricht); hr.dr.J.A.M.Widdershoven, kinderarts.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Psychiatrie, Groningen.

Hr.drs.L.J.Kalverdijk, kinder- en jeugdpsychiater.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Kinderhartcentrum, Nijmegen.

Mw.dr.A.G.Reimer, kindercardioloog.

Contact hr.dr.J.A.M.Widdershoven (j.widdershoven@jbz.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties