Verlenging van de QTc-tijd bij een pasgeborene tijdens gebruik van cisapride

M. Heeringa
C.F.M. Pulles-Heintzberger
E.P. van Puijenbroek
M.M. Verduijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2108-11
Abstract

Samenvatting

Bij een pasgeboren meisje ontstond een verlengde QTc-tijd, die werd toegeschreven aan het gebruik van cisapride. Het meisje was geboren na een zwangerschapsduur van 32 1/7 week en kreeg op de leeftijd van 7 weken cisapride (0,8 mg/kg/dag) vanwege het optreden van gastro-oesofageale reflux, waarop een verlengde QTc-tijd tot 485 ms berekend werd. Na staken van de behandeling met cisapride werd de QTc-tijd binnen enkele weken weer normaal. Vóór het cisapridegebruik was een normale QTc-tijd waargenomen. Gezien het risico van hartgeleidingsstoornissen en mogelijke hartritmestoornissen tijdens gebruik van cisapride door pasgeborenen, is het verstandig om vooraf te controleren op mogelijke risicofactoren, zoals elektrolytafwijkingen en congenitale QT-verlenging en met behulp van een ECG eventuele hartgeleidings- en hartritmestoornissen op te sporen. Voorzichtigheid is geboden bij toediening van cisapride aan pasgeborenen - en volwassenen - met aandoeningen die kunnen leiden tot QT-verlenging, zoals niet-gecorrigeerde elektrolytenbalans en aangeboren QT-verlenging. Voorzichtigheid is ook op zijn plaats bij gelijktijdig gebruik van medicatie waarvan bekend is dat deze eveneens het QT-interval kan verlengen.

Auteursinformatie

Stichting Lareb, Goudsbloemvallei 7, 5237 MH 's-Hertogenbosch.

Dr.M.Heeringa, medisch bioloog; E.P.van Puijenbroek, huisarts; mw. M.M.Verduijn, apotheker.

Academisch Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Maastricht.

Mw.dr.C.F.M.Pulles-Heintzberger, kindercardioloog.

Contact dr.M.Heeringa

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties