Een wetenschappelijk onderbouwde aanpak

Medicamenteuze behandeling van ADHD bij kinderen en jongeren

Een uitgestoken tong met een pil erop
Werkgroep Medicamenteuze behandeling Academische Werkplaats ADHD
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D5660
Abstract

Bij ADHD wordt vaak methylfenidaat voorgeschreven. De Gezondheidsraad concludeerde dat er sprake lijkt te zijn van overbehandeling. Onlangs is in drie Nederlandse studies onderzocht of placebogecontroleerde titratie en een proefstop van meerwaarde kunnen zijn om dit tegen te gaan.

Samenvatting

Methylfenidaat is het geneesmiddel van eerste keuze voor de behandeling van kinderen en jongeren met ADHD. Er bestaan zorgen over het onnodig voorschrijven van dit middel. Op basis van de resultaten van drie recent uitgevoerde Nederlandse studies – de Medicatie Optimalisatie Voor ADHD-studie (MOVA-studie), de Methylfenidaat Afbouw Studie bij Kinderen (MASK-studie) en de Proefstopstudie – pleiten wij voor een wetenschappelijk onderbouwde aanpak bij de behandeling van kinderen en jongeren met methylfenidaat. Uit deze studies komt naar voren dat het zorgvuldig beoordelen van de effecten van methylfenidaat, met behulp van placebogecontroleerde titratie en het systematisch evalueren van de langetermijnbehandeling door middel van een placebogecontroleerde proefstop, van meerwaarde is om het onnodig voorschrijven van methylfenidaat te verminderen.

Auteursinformatie

De Werkgroep Medicamenteuze behandeling Academische Werkplaats ADHD bestaat uit de volgende leden: Karen Vertessen, Paul Rosenau, Anne-Flore M. Matthijssen, Andrea Dietrich, Reino Stoffelsen, Marco Bottelier, Barbara J. van den Hoofdakker, Marjolein Luman, Jaap Oosterlaan en Pieter J. Hoekstra. Al deze leden dienen beschouwd te worden als auteur.

Contact K. Vertessen (k.vertessen@vu.nl)

Belangenverstrengeling

ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Werkgroep Medicamenteuze behandeling Academische Werkplaats ADHD Niet beschikbaar
Dit artikel wordt besproken in#29 ADHD-medicatie instellen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties