Functioneren, comorbiditeit en behandeling van 141 volwassenen met aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis (ADHD) op een algemene polikliniek Psychiatrie

Onderzoek
J.J.S. Kooij
L.P. Aeckerlin
J.K. Buitelaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1498-501
Abstract

Samenvatting

Doel

Beschrijven van het functioneren, de comorbiditeit en de behandeling van volwassenen met aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis (ADHD).

Opzet

Retrospectief.

Methode

Van alle 141 patiënten van 18-54 jaar bij wie in de periode 1 mei 1995-31 januari 1998 op de polikliniek Psychiatrie van GGZ Delfland te Delft ADHD was gediagnosticeerd, werden aan de hand van anamnese, heteroanamnese en schoolrapporten gegevens verzameld betreffende het functioneren, de comorbiditeit en de reactie op behandeling met clonidine (n = 34) of methylfenidaat (n = 99).

Resultaten

De meest voorkomende klachten waren: stemmingswisselingen, woedebuien, sensatielust, slaapstoornissen, angst en depressieve symptomen. ADHD-symptomen in de kindertijd werden door 94 van de 123 ondervraagde familieleden bevestigd. De verdeling in subtypen van ADHD was vergelijkbaar met die bij kinderen. Psychiatrische comorbiditeit was eerder regel dan uitzondering. Behandeling met methylfenidaat bleek effectiever en werd beter verdragen dan behandeling met clonidine.

Conclusie

ADHD bij de onderzochte volwassenen was wat betreft verdeling in subtypen, patroon van comorbiditeit en reactie op medicatie vergelijkbaar met hetgeen bij kinderen bekend is.

Auteursinformatie

GGZ Delfland, polikliniek Psychiatrie, Reinier de Graafweg 3-11, 2625 AD Delft.

Mw.J.J.S.Kooij, psychiater.

Psycho-medisch Centrum Parnassia, Den Haag.

Mw.L.P.Aeckerlin, assistent-geneeskundige.

Universitair Medisch Centrum, afd. Kinderpsychiatrie, Utrecht.

Prof.dr.J.K.Buitelaar, kinderpsychiater.

Contact mw.J.J.S.Kooij

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties