Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit op volwassen leeftijd; implicaties voor diagnostiek en behandeling

Klinische praktijk
J.J.S. Kooij
J.G. Goekoop
W.B. Gunning
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1848-51

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (‘attentiondeficithyperactivity disorder’; ADHD) werd voorheen aangeduid met termen zoals ‘minimal brain damage’ (MBD) en ‘hyperkinetische stoornis’. ADHD begint voor het 7e jaar en wordt gekenmerkt door hyperactiviteit, problemen met aandacht, concentratie en impulsiviteit. De prevalentie van ADHD onder kinderen en jeugdigen is 3-5.1 ADHD maakt 30-50 uit van alle psychiatrische stoornissen bij kinderen op de basisschoolleeftijd.2

Tot voor kort werd aangenomen dat de kinderen in de adolescentie over ADHD heen zouden groeien. Recent onderzoek wijst echter op het persisteren van ADHD-symptomen in de volwassenheid bij een- tot tweederde van de kinderen met ADHD.3-5 Doordat de kinderpsychiater zijn patiënten na de adolescentie niet meer ziet en men in de volwassenenpsychiatrie niet goed bekend is met het persisteren van de stoornis, wordt ADHD bij volwassenen nauwelijks herkend. Voor een deel is dit waarschijnlijk ook het gevolg van de aanzienlijke comorbiditeit bij ADHD (onder andere in de…

Auteursinformatie

Psychiatrisch Centrum Joris, Nieuwe Plantage 28, 2611 XJ Delft.

Mw.J.J.S.Kooij, psychiater.

Rijksuniversiteit, afd. Psychiatrie, LeidenPsychiatrisch Ziekenhuis Endegeest, Oegstgeest.

Dr.J.G.Goekoop, psychiater.

Academisch Medisch Centrum, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Amsterdam.

Dr.W.B.Gunning, zenuwarts.

Contact J.J.S.Kooij

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties