De toekomst van de psychiatrie

Klinische praktijk
Iris E. Sommer
Joeri K. Tijdink
Manon Hillegers
Jean-Paul Selten
Nico van Beveren
Robert Schoevers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4448
Abstract

Het begin van een nieuw decennium is een mooi moment om terug te kijken op wat achter ons ligt, de balans op te maken over wat goed gegaan is en wat niet. Het is ook een goed moment om vooruit te blikken. Welke kansen zijn er in het nieuwe decennium, en hoe kunnen we die benutten? Welke voetangels en klemmen moeten we daarbij vermijden?

Samenvatting

De psychiatrie is een mooi vak, maar ook een jong en complex vak. Dat betekent dat er nog veel ruimte is voor groei en ontwikkeling. In de afgelopen tien jaar vond een aantal verschuivingen plaats in de organisatie van psychiatrische zorg, met als gevolg minder aandacht voor de evidence-based behandeling van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, en meer geld voor laag-specialistische behandeling van lichtere vormen van psychopathologie. Er waren belangrijke wetenschappelijke bevindingen die meer inzicht verschaften in de mechanismen achter psychiatrische aandoeningen, mechanismen die de basis kunnen vormen voor daadwerkelijke vernieuwing en verbetering van de behandelingen, waarvan we hopen dat die het komend decennium de behandelkamer bereiken. Daarnaast is het agenderen en prioriteren van preventie op jonge leeftijd noodzakelijk, in eerste instantie voor kinderen van ouders met psychiatrische stoornissen. Beide doelen: nieuwe behandelingen en preventie zijn binnen handbereik, maar zijn afhankelijk van goede samenwerking tussen partijen binnen regionale netwerken, en tussen clinici, onderzoekers, onderwijs- en gemeentelijke instellingen.

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Groningen-UMC Groningen, Groningen.Afd. Biomedische wetenschappen: prof.dr. I.E. Sommer, psychiater.Universitair Centrum Psychiatrie: prof.dr. R.A. Schoevers, psychiater.Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Metamedica, Amsterdam: dr. J.K. Tijdink, psychiater.Erasmus MC-Sophia kinderziekenhuis, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie, Rotterdam: prof.dr. M. Hillegers, psychiater.GGZ Rivierduinen, Leiden: prof.dr. J.P. Selten (tevens: School for mental health and neuroscience, Universiteit Maastricht).Antes-Parnassia Center for Mental Health Care: dr. N. van Beveren (tevens: Department of Psychiatry, Erasmus Medical Center en Department of Neuroscience, Erasmus Medical Center, Rotterdam).

Contact I.E. Sommer (i.e.c.sommer@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Iris E. Sommer ICMJE-formulier
Joeri K. Tijdink ICMJE-formulier
Manon Hillegers ICMJE-formulier
Jean-Paul Selten ICMJE-formulier
Nico van Beveren ICMJE-formulier
Robert Schoevers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties