Interventies voor intergenerationele transmissie

Preventie psychologische stoornissen bij kinderen

Een jong meisje heeft haar armen over elkaar geslagen. Ze heeft een norse blik en kijkt recht in de camera.
Dominique F. Maciejewski
Petra J. Havinga
Manon H.J. Hillegers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6144
Abstract

Kinderen van ouders met een angst- of stemmingsstoornis hebben een verhoogd risico op eenzelfde stoornis. Hoe kunnen de huisarts, jeugdarts en praktijkondersteuner psychische problemen bij deze kinderen vroegtijdig opsporen?

Samenvatting

Kinderen van ouders met een angst- of stemmingsstoornis hebben een verhoogd risico om zelf een angst- of stemmingsstoornis te ontwikkelen. Uit een kwalitatief onderzoek naar de verschillende componenten van goed onderzochte preventieprogramma’s blijkt dat deze programma’s allemaal gebruikmaken van psycho-educatie. Programma’s die in de eerste plaats gericht zijn op kinderen, gebruiken vaak elementen uit de cognitieve gedragstherapie. Programma’s die gericht zijn op het hele gezin bevatten componenten die gericht zijn op de communicatie tussen familieleden en op opvoedvaardigheden. In het algemeen zijn deze preventieprogramma’s effectief om angst- of stemmingsstoornissen op korte en lange termijn te voorkomen en bestaande symptomen bij kinderen te verminderen. Toekomstig onderzoek moet meer aandacht besteden aan hoe, en voor wie, de preventieprogramma’s effectief zijn. De eerstelijnsgezondheidszorg speelt een belangrijke rol bij het identificeren van kinderen met een verhoogd risico. Nascholing van professionals op dit gebied is dus belangrijk. Hierdoor kunnen kinderen met lichte klachten eerder in beeld komen waardoor ernstige problematiek en een intensief behandeltraject mogelijk voorkomen kunnen worden.

Auteursinformatie

Radboud Universiteit, Behavioural Science Institute, afd. Developmental Psychopathology, Nijmegen: dr. D.F. Maciejewski, universitairdocent. UMC Groningen, Universitair Centrum Psychiatrie, Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en Emotieregulatie, Groningen: dr. P.J. Havinga, docent-onderzoeker. Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie, Rotterdam: prof.dr. M.H.J. Hillegers, psychiater.

Contact D.F. Maciejewski (d.maciejewski@pwo.ru.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Dominique F. Maciejewski ICMJE-formulier
Petra J. Havinga ICMJE-formulier
Manon H.J. Hillegers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties