Worden we beter van de DSM-5?

Opinie
H.W. (Wijbrand) Hoek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6602
Abstract

In mei 2013 is de vijfde herziening van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) verschenen,1 19 jaar na de vorige versie: de DSM-IV. Zelden is een psychiatrisch onderwerp aanleiding geweest voor zoveel aandacht en discussie als de DSM-5. In dit commentaar bespreek ik aan de hand van voorbeelden uit de categorie ‘eetstoornissen’ een aantal belangrijke kritiekpunten op de DSM-5 en veranderingen van de DSM-5 ten opzichte van de DSM-IV.

DSM-5 versus DSM-IV

Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van de DSM-5 was om de psychiatrische classificatie beter te laten aansluiten bij de somatische geneeskunde en het ICD-classificatiesysteem.2 Daarom is het systeem met 5 verschillende assen uit de DSM-IV verlaten. In de DSM-5 staan persoonlijkheidsstoornissen en verstandelijke beperkingen (voorheen as II in de DSM-IV) op hetzelfde niveau als de overige psychiatrische ziekten (voorheen as I in de DSM-IV). Op as V in de DSM-IV stond de…

Auteursinformatie

Parnassia Groep, afd. Opleiding Psychiatrie, Den Haag.

Contact Prof.dr. H.W. Hoek, psychiater en epidemioloog (tevens: UMCG, afd. Psychiatrie, Groningen; en Columbia University, New York, VS) (w.hoek@parnassia.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld. De auteur is als lid van de DSM-5-werkgroepen ‘Eating Disorders’ en ‘Impairment and Disability’ betrokken geweest bij de herziening van de DSM.
Aanvaard op 3 juli 2013

Auteur Belangenverstrengeling
H.W. (Wijbrand) Hoek ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties