Anorexia nervosa en boulimia nervosa. I. Diagnostiek en behandeling

Klinische praktijk
H.W. Hoek
E.F. van Furth
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1859-63
Abstract

Samenvatting

Gestoord eetgedrag en een gestoorde lichaamsbeleving bij patiënten met een eetstoornis zijn belangrijke kenmerken bij de differentiële diagnostiek.

Eetstoornissen komen vooral bij jonge vrouwen voor. Bij hen bedraagt de jaarprevalentie voor anorexia nervosa 0,4 en voor boulimia nervosa 1,5.

Het bespreken van de bijna altijd aanwezige lichamelijke problemen en de grote kans op ernstige complicaties zijn van belang voor het motiveren van patiënten voor behandeling. Dit is moeilijk door de kenmerkende ontkenning van de ziekte bij anorexiapatiënten en het uit schaamte verbergen van het gestoorde eetgedrag bij boulimiepatiënten.

De behandeling van anorexia nervosa kent 2, elkaar deels overlappende fasen: het normaliseren van het eetpatroon en daarmee het bevorderen van gewichtsherstel, en de psychotherapeutische behandeling van de achterliggende problemen. Gezinstherapie is vooral effectief bij patiënten jonger dan 18 jaar met een korte ziekteduur. Cognitieve gedragstherapie vormt de belangrijkste therapievorm bij boulimia nervosa.

Auteursinformatie

Stichting Haagse GGZ & Rijksuniversiteit Leiden, Albardastraat 100, 2555 VZ Den Haag.

Dr.H.W.Hoek, psychiater.

Landelijk Centrum voor Eetstoornissen De Ursula, Robert-Fleury Stichting, Leidschendam.

Dr.E.F.van Furth, psycholoog/psychotherapeut.

Contact dr.H.W.Hoek

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties