Het syndroom van Korsakoff
Open

Stand van zaken
27-05-1993
B.A. Blansjaar

Het syndroom van Korsakoff is het prototype van een geheugenstoornis.1-3 De belangrijkste verschijnselen van dit syndroom zijn ernstige leerstoornissen, geheugenverlies, initiatiefverlies, gebrekkig ziekte-inzicht en in mindere mate aantasting van het abstractievermogen en het ruimtelijk inzicht. Het recente geheugen is het zwaarst beschadigd; oude herinneringen blijven beter bewaard. Confabulaties treden na de vroege ziektestadia nog slechts zelden op. Overigens blijven de geestesvermogens grotendeels gespaard. Korsakoff-patiënten hebben in het algemeen een helder bewustzijn, zijn in staat om problemen op te lossen en om vaardigheden te gebruiken die zij zich eigen hebben gemaakt voor het begin van hun ziekte.

Het syndroom van Korsakoff is beschreven als gevolg van zowel diëncefale als bitemporale cerebrale afwijkingen door bloedingen, infarcten, nieuwvormingen, en traumata. De belangrijkste oorzaak van het syndroom van Korsakoff is echter een gebrek aan vitamine B1 (thiamine). Thiaminedeficiëntie is beschreven bij hyperemesis gravidarum, anorexia nervosa en als gevolg van een reeks iatrogene oorzaken, ...