Diagnostiek en behandeling van het korsakovsyndroom

Klinische praktijk
Sanne J. van Rhijn
Iris Zijlstra
Haike E. van Stralen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3856
Abstract

Samenvatting

  • Het syndroom van Korsakov kenmerkt zich door een ernstige, irreversibele amnesie en wordt veroorzaakt door een tekort aan thiamine (vitamine B1).
  • Het syndroom van Korsakov komt ook voor bij patiënten zonder stoornis in het gebruik van alcohol of Wernicke-encefalopathie in de voorgeschiedenis.
  • Het syndroom van Korsakov is een klinische diagnose; afwijkende bevindingen bij beeldvormend en neuropsychologisch onderzoek kunnen de diagnose ondersteunen.
  • Om verdere cognitieve achteruitgang te voorkomen is het van groot belang dat de patiënt stopt met het gebruik van alcohol.
  • Op grond van de huidige literatuur kan geen aanbeveling worden gedaan voor een medicamenteuze behandeling van het syndroom van Korsakov, anders dan orale suppletie van thiamine 50 mg 2 dd.
  • Neuropsychologische behandelmethoden, die gericht zijn op het compenseren van aangedane cognitieve functies, laten veelbelovende resultaten zien.
Auteursinformatie

Altrecht Neuropsychiatrie Vesalius, Woerden: drs. S.J. van Rhijn, psychiater. Apanta-ggz, Veldhoven: I. Zijlstra, MSc, neuropsycholoog. UMC Utrecht, afd. Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap en Sport: dr. H.E. van Stralen, gz-psycholoog in opleiding tot klinisch neuropsycholoog.

Contact S.J. van Rhijn (vanrhijnsanne@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Sanne J. van Rhijn ICMJE-formulier
Iris Zijlstra ICMJE-formulier
Haike E. van Stralen ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties