Corticale en subcorticale dementie, een zinvol onderscheid?

Klinische praktijk
M.M.A. Derix
A. Hijdra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1070-4

Zie ook de artikelen op bl. 1065 en 1080.

Dementie wordt vaak in verband gebracht met degeneratieve aandoeningen van de cerebrale cortex. Daarvan is de ziekte van Alzheimer het bekendste voorbeeld. Dementie kan echter ook het gevolg zijn van aandoeningen, waarbij vooral subcorticale structuren betrokken zijn. Daarnaast bestaan er veel ziektebeelden met zowel corticale als subcorticale afwijkingen die tot dementie leiden. De laatste jaren wordt er veel aandacht geschonken aan het onderscheid tussen corticale en subcorticale dementie als klinische syndromen.1 De aard van de verschillen tussen deze dementiesyndromen is nog omstreden,23 maar het onderscheid heeft het onderzoek op het gebied van dementie gestimuleerd en lijkt ook klinische betekenis te kunnen hebben.

Definitie en indeling van dementie

De definiëring van het begrip dementie is controversieel. Dit is onder andere ontstaan doordat verschillende wetenschappelijke disciplines elk weer de nadruk leggen op andere aspecten van dementie.4 De meest…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Neurologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Drs. M.M.A.Derix, neuropsycholoog; dr.A.Hijdra, neuroloog.

Contact mw.drs.M.M.A.Derix

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties