Diagnostiek bij dementie

Klinische praktijk
H. van Crevel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1065-8

Zie ook de artikelen op bl. 1070 en 1080.

‘The most important point

about the mental status

examination is the

necessity of performing it.1

Dames en Heren,

Dementie is geen ziekte, maar een syndroom. Het wijst op een diffuse stoornis van de hersenfunctie door een primaire hersenaandoening of door een extracerebrale oorzaak. Geheugen en intellectuele functies gaan achteruit, bij helder bewustzijn, en meestal treden ook persoonlijkheidsveranderingen op. Iemand die dement wordt kan dus niet normaal functioneren en wordt op den duur meestal geheel afhankelijk van verzorging.

Door de ernst en de prevalentie van dementie – zeker 5 van de bevolking boven de 65 jaar – krijgt het onderwerp veel aandacht in de media. Mede daardoor zult u regelmatig de vraag moeten beantwoorden of een patiënt wel of niet dement wordt. Het belangrijkste daarbij is het onderzoek van de hogere cerebrale functies (tabel 1). Dat onderdeel van het…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Neurologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Prof.dr.H.van Crevel, neuroloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties