Het medische dossier van Theo van Gogh
Open

Geschiedenis
08-09-1992
P.H.A. Voskuil

In november 1990 kwam bij een verhuizing van het archief van het Willem Arntsz Huis, psychiatrisch centrum in Utrecht, het dossier aan het licht van de opname van Theo van Gogh in het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Utrecht. Men stelde het ter beschikking van het Utrechts Gemeentearchief, dat een en ander voor nadere bestudering wederom beschikbaar stelde.

Ik ontving van Van Crimpen en van Van Heugten, wetenschappelijk medewerkers van het Van Gogh Museum, een zo volledig mogelijke transcriptie, die ik in dit artikel bespreek.

Op enkele tekstuele aanvullingen en verduidelijkingen zal ik op deze plaats niet ingaan. Uiteindelijk bleek toch nog een klein aantal, vooral medische termen en afkortingen, onduidelijk in hun betekenis dan wel moeilijk leesbaar, doch dit was geen belemmering voor het inzicht in de essentie van de ziektegeschiedenis van de laatste maanden van Theo van Gogh (figuur 1). Overigens refereert ook Kraus in 1954 reeds aan ...