Freud, Charcot en de neurologische visie op de hysterie

Perspectief
P.J. Koehler
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2177-83

Van oktober 1885 tot eind februari 1886 bezocht Sigmund Freud (1856-1939) de kliniek van Jean-Martin Charcot (1825-1893) in Parijs. Over de relatie tussen Freud en Charcot, over Charcots invloed op de ontwikkeling van theorieën over hysterie en over zijn invloed op Freud is reeds veel geschreven. Sommige historici geven aan dat Charcot voornamelijk een organisch denkend neuroloog was, terwijl anderen bij hem de oorsprong leggen van het moderne denken over hysterie en van de psychoanalyse.

In dit artikel wordt nagegaan hoe Charcot ertoe kwam de hysterie te bestuderen en welke methode hij hierbij hanteerde. Vervolgens wordt bezien welke invloed Charcot persoonlijk had op Freud en in hoeverre zijn werk invloed heeft gehad op de ontwikkeling van Freuds ideeën over hysterie. Ter illustratie wordt hierbij onder meer ingegaan op Freuds artikel over de differentiaaldiagnose met betrekking tot hysterische en organische verlammingen.1 Dit artikel neemt een belangrijke plaats in in de…

Auteursinformatie

Ziekenhuis De Wever en Gregorius, afd. Neurologie, Postbus 4446, 6401 CX Heerlen.

Dr.P.J.Koehler, neuroloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties