Pierre Janet en Sigmund Freud over hysterie, trauma en dissociatie

Perspectief
O. van der Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2183-6

De in 1895 verschenen Studien über Hysterie van Josef Breuer en Sigmund Freud sluiten in oorsprong nauw aan bij de Franse psychiatrie, in het bijzonder bij het werk van Pierre Janet, waarin de hysterie als een verzameling dissociatieve stoornissen werd opgevat. Dat is het meest zichtbaar in hun oorspronkelijk in 1893 gepubliceerde Vorläufige Mitteilung – opgenomen als hoofdstuk 1 van de Studien – en in de voorstudies hiervan. Nadien is Freud meer zijn eigen weg ingeslagen, en de vraag is of dit met betrekking tot de wetenschappelijke inzichten in de aard en etiologie van de hysterie een vooruitgang is geweest.

De studien Über hysterie van breuer en freud

In 1892 schreef Freud aan Breuer, met wie hij een gezamenlijke publikatie over de hysterie voorbereidde, dat zij de hypothese van een dissociatie – een splitsing van de bewustzijnsinhoud – onontbeerlijk achtten ter verklaring van hysterische fenomenen (bl. 364).1 In de…

Auteursinformatie

RIAGG Amsterdam ZuidNieuw-West, Postbus 75902, 1070 AX Amsterdam.

Contact Prof.dr.O.van der Hart, psycholoog-psychotherapeut

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties