Aanpassingen in diagnostiek en behandeling

Herziene richtlijn over acute appendicitis

Klinische praktijk
Wouter J. Bom
Max Knaapen
Ramon R. Gorter
Charles C. van Rossem
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4470
Abstract

Samenvatting

  • Recent is de ‘Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van acute appendicitis’ van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde herzien.
  • Een patiënt met geringe klinische verschijnselen en een lage verdenking op appendicitis kan op een later tijdstip opnieuw beoordeeld worden, waarbij eventueel de echografie wordt herhaald.
  • Bij kinderen die mogelijk een appendicitis hebben, wordt bij een niet-eenduidige echo niet langer een diagnostische laparoscopie aanbevolen, maar wordt bij voorkeur een MRI-scan gemaakt.
  • Bij jongvolwassenen met mogelijk appendicitis bij wie de diagnose niet kan worden gesteld met echografie, is het advies een MRI-scan te maken, in plaats van een CT-scan; dit geldt met name bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd.
  • Voor patiënten met appendicitis blijft een appendectomie de aanbevolen behandeling, maar het is te overwegen om volwassenen met verdenking op een simpele appendicitis alleen met antibiotica te behandelen; belangrijk is dat dit in samenspraak met de patiënt gebeurt.
  • Laparoscopisch opereren bij appendicitis reduceert het aantal wondinfecties en de opnameduur en heeft in principe de voorkeur boven een wisselsnede.
  • Wanneer een patiënt met appendicitis 24-28 weken zwanger is, is overleg nodig met een derdelijnscentrum over het obstetrisch beleid en eventuele doorverwijzing.
Auteursinformatie

Drs. W.J. Bom en drs. M. Knaapen hebben een gedeeld eerste-auteurschap.

De werkgroep richtlijn ‘Acute appendicitis’ bestond uit de volgende personen: dr. C.C. van Rossem, gastro-intestinaal chirurg (Maasstad Ziekenhuis) (voorzitter), drs. A.L. van den Boom, fellow gastro-intestinale chirurgie (UMCG), drs. W.J. Bom, arts-onderzoeker chirurgie (Amsterdam UMC locatie AMC), drs. M.E. Bos, arts-in-opleiding (Westfriesgasthuis), dr. A.A.W. van Geloven, gastro-intestinaal chirurg (Tergooi), dr. R.R. Gorter, fellow kinderchirurgie (Amsterdam UMC), dr. B.C. Jacod, gynaecoloog-perinatoloog (OLVG), drs. M. Knaapen, arts-onderzoeker kinderchirurgie (Amsterdam UMC,) R. Lammers, MSc, (Patiëntenfederatie Nederland), drs. A.H.J. van Meurs, kinderarts (HagaZiekenhuis), dr. J. Nederend, radioloog (Catharina Ziekenhuis Eindhoven), dr. J.B.C.M. Puylaert, radioloog (Haaglanden Medisch Centrum).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Wouter J. Bom ICMJE-formulier
Max Knaapen ICMJE-formulier
Ramon R. Gorter ICMJE-formulier
Charles C. van Rossem ICMJE-formulier
Acute appendicitis
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties