Beeldvorming vóór appendectomie aanbevolen

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van acute appendicitis

Klinische praktijk
Olaf J. Bakker
Peter M.N.Y.H. Go
Julien B.C.M. Puylaert
Geert Kazemier
Hugo A. Heij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A303
Abstract

Samenvatting

  • Per jaar worden in Nederland ruim 2500 onnodige appendectomieën verricht.

  • Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde is de evidence-based richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van acute appendicitis’ ontwikkeld.

  • Hierin wordt het uitvoeren van een appendectomie zonder eerst aanvullend beeldvormend onderzoek te verrichten ontraden.

  • Echografie is bij patiënten met een verdenking op appendicitis de aanbevolen eerste-keusbeeldvorming, bij een negatieve of inconclusieve uitslag kan een CT-scan worden gemaakt.

  • De standaard behandeling van acute appendicitis is appendectomie, via een laparoscopische of open ingreep. De eerste-keusbehandeling van een appendiculair infiltraat is een conservatieve behandeling.

Auteursinformatie

*Namens de werkgroep en klankbordgroep ‘Richtlijn acute appendicitis’ waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Nieuwegein: dr. P.M.N.Y.H. Go, chirurg.

Medisch Centrum Haaglanden, afd. Radiologie, Den Haag: dr. J.B.C.M. Puylaert, radioloog.

Erasmus Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Rotterdam: dr. G. Kazemier, chirurg.

Emma Kinder Ziekenhuis Academisch Medisch Centrum & VU Medisch Centrum, afd. Kinderchirurgie, Amsterdam: prof.dr. H.A.Heij, kinderchirurg.

Contact prof.dr. H.A.Heij (h.a.heij@amc.uva.nl)

Verantwoording

De werkgroep richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van acute appendicitis’ bestond uit de volgende personen: prof.dr. Hugo A. Heij, kinderchirurg (voorzitter); dr. Peter M.N.Y.H. Go, chirurg (secretaris); dr. Geert Kazemier, chirurg; dr. Julien B.M. Puylaert, radioloog; prof.dr. Martin Offringa, kinderarts-epidemioloog; dr. Marten S. Schilthuis, gynaecoloog; dr. Petra J. Hajenius, gynaecoloog; prof.dr. Marja van Dieijen-Visser, klinisch chemicus; drs. Olaf J. Bakker, arts-onderzoeker.
De klankbordgroep voor de ‘Richtlijn diagnostiek en behandeling van acute appendicitis’ bestond uit de volgende personen: dr. Astrid Baan, chirurg; prof.dr. A.B. (Bart) Bijnen, chirurg; dr. Marja A. Boermeester, chirurg; dr. Rob van den Broek, chirurg; dr. René Estourgie, chirurg; dr. René Severijnen, kinderchirurg; dr. Marinus Eeftinck Schattenkerk, chirurg; dr. Heleen E. Blokland-Loggers, kinderarts; dr. Helma C. Hölscher, radioloog.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaardingsdatum 16 januari 2010

Nieuwe richtlijn acute appendicitis: routinematige preoperatieve beeldvorming is te simpel
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties