Nieuwe richtlijn acute appendicitis: routinematige preoperatieve beeldvorming is te simpel

Opinie
Stijn van Laarhoven
Marinus Eeftinck Schattenkerk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1571
Abstract

Recent is een nieuwe ‘Richtlijn diagnostiek en behandeling van acute appendicitis’ tot stand gekomen; een samenvatting van deze richtlijn is te lezen op www.ntvg.nl,1 en de volledige tekst is ook beschikbaar (http://nvvh.artsennet.nl/web/file?uuid=bbf48031-1947-4564-abd7-decaa349a032&owner=65fc1005-a588-4b39-909d-4f67a3659818). De nieuwe richtlijn is duidelijk en beschrijft uitgebreid de diagnostiek en de behandeling van acute appendicitis. De opvallendste verandering ten opzichte van het huidige beleid is dat de beeldvormende techniek een sleutelpositie krijgt toebedeeld.

Bij patiënten die op de SEH worden gezien met verschijnselen van een acute buik is ‘acute appendicitis’ een van de meest voorkomende chirurgische diagnoses, met 16.000 operaties per jaar. Diagnostiek vond tot op heden vooral plaats op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek en laboratoriumtesten. Dat bleek ook uit een enquête die recent verscheen in dit tijdschrift, waaruit bleek dat ruim 65% van de Nederlandse chirurgen op dit moment meestal een appendectomie verricht op basis van deze klassieke trias, dus zonder…

Auteursinformatie

Deventer Ziekenhuis, afdeling Heelkunde, Deventer.

Drs. S. van Laarhoven, aios heelkunde; dr. M. Eeftinck Schattenkerk, chirurg.

Contact dr. M. Eeftinck Schattenkerk (schattem@dz.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: dr. M. Eeftinck Schattenkerk heeft deelgenomen als lid van de klankbordcommissie aan deze richtlijn. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaardingsdatum 2 december 2009

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van acute appendicitis
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties