Minder onterechte appendectomie door echografie en CT

Onderzoek
Marjolein M.N. Leeuwenburgh
Olaf J. Bakker
Michiel P. Gorzeman
Thomas L. Bollen
Cees A. Seldenrijk
Peter M.N.Y.H. Go
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A869
Abstract

Samenvatting

Doel

Het onderzoeken van de invloed van de implementatie van echografie met optionele CT en diagnostische laparoscopie op het percentage negatieve appendectomieën bij patiënten met verdenking op appendicitis acuta.

Opzet

Prospectief en vergelijkend met een historische controlegroep.

Methode

Na introductie van beeldvorming met echografie als eerste stap werd de uitkomst van alle patiënten met verdenking op appendicitis die zich presenteerden op de Spoedeisende Hulp (SEH) prospectief geregistreerd gedurende een periode van 18 maanden (juli 2006-december 2007). Resultaten werden vergeleken met retrospectief verzamelde data van alle patiënten bij wie in 2001 een appendectomie werd verricht vanwege appendicitis acuta vóór de implementatie van dit beeldvormend onderzoek.

Resultaten

Van 312 opeenvolgende patiënten op de SEH met verdenking op appendicitis acuta werd bij 51 appendicitis uitgesloten na klinisch en laboratoriumonderzoek. Het diagnostisch traject werd bij 239 van de 261 patiënten (92%) toegepast. Bij 75 patiënten (31%) volgde na echografie CT en bij 12 patiënten (5%) een diagnostische laparoscopie. 130 patiënten ondergingen een appendectomie, bij wie 8 appendices (6%) bij pathologisch onderzoek sanae waren. Vóór de implementatie van deze preoperatieve beeldvorming waren 36 van de 170 appendices (21%) sanae. Na introductie van beeldvormende diagnostiek volgens de richtlijn daalde het percentage negatieve appendectomieën significant (21% versus 6%; p < 0,001). Het totale aanvullende diagnostisch traject had een positief- en negatief-voorspellende waarde van respectievelijk 90% en 98% voor acute appendicitis.

Conclusie

Structurele toepassing van echografie met optionele CT en diagnostische laparoscopie bij patiënten met verdenking op appendicitis acuta resulteerde in een lager percentage negatieve appendectomieën. 

Auteursinformatie

Sint Antonius ziekenhuis, Nieuwegein.

Afd. Heelkunde: drs. M.M.N. Leeuwenburgh, arts-assistent chirurgie (thans: arts-onderzoeker AMC Amsterdam, afd. Radiologie/Chirurgie); dr. P.M.N.Y.H. Go, chirurg.

Afd. Radiologie: dr. T.L. Bollen, radioloog. Afd. Pathologie: dr. C.A. Seldenrijk, patholoog.

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam, afd. Spoed Eisende Hulp: drs. M.P. Gorzeman, SEH-arts.

Contact dr. P.M.N.Y.H. Go (go@antoniusziekenhuis.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 22 oktober 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Gaarne wil ik wijzen op het gevaar van de mechanisering van de geneeskunde. Wij dreigen het zicht op de patient kwijt te raken. Daarom het volgende: We mogen aannemen dat vrijwel alle patienten zijn aangebracht met buikklachten, sinds bepaalde tijd aanwezig. Echter, in uw studie worden 51 patienten direct reeds naar huis gestuurd wegens ontbreken van ontstekings verschijnselen. Bij 8 patienten werd de appendix in situ gelaten, want "niet ontstoken". Van 8 patienten wordt vermeld "appendix sana". Van alle 67 patienten blijft onvermeld of zij klachtenvrij zijn geworden. Ik wijs in dit verband op een van de zeldzame dubbelblind gerandomiseerde chirurgische studies in de wereldliteratuur [1]   H. de Kok, em chirurg

  1. Roumen RM, Groenendijk RP, Sloots CE, Duthoi KE, Scheltinga MR, Bruijninckx CM. .  Randomized clinical trial evaluating elective laparoscopic appendicectomy for chronic right  lower-quadrant pain. Br J Surg. 2008 Feb;95(2):169-74.