Herziene richtlijn ‘Cardiovasculair risicomanagement’

Richtlijnen
09-09-2019
Judith J.S. Tjin-A-Ton en Karen T.S. Konings

Reacties (1)

Inloggen om een reactie te plaatsen
F Bruggen
15-09-2019 20:27

NNT niet correct

In hun artikel betogen collegae dat "intensievere cholesterolverlaging het risico op HVZ verlaagt en dat daarbij een lagere LDL-cholesterolwaarde wordt gehaald. Het bijbehorende NNT (1 gedeeld door de absolute risicoreductie), berekend op basis van die 7 studies, is 24 in 10 jaar, dat wil zeggen: 24 mensen moeten gedurende 10 jaar intensiever behandeld worden om 1 hartinfarct of beroerte te voorkomen."  Dit is echter niet juist. Er is bij deze berekening gekeken naar major adverse cardiovascular events. Dit is een gecombineerd uitpunt dat onder andere is opgebouwd uit ziekenhuisopnames en revascularisatie procedures. Dat zijn geen hart- en vaatziekten. Myocardinfarcten en beroertes zijn dat wel maar die waren in een aantal van de individuele trials in de meta-analyse opvallend genoeg niet significant verschillend tussen beide groepen. En laat nu juist vermindering van het aantal myocardinfarcten en beroertes het beoogde doel zijn van de LDL-C verlaging. De overall (bescheiden) verlaging van hart- en vaatziekten bij intensieve LDL-C verlaging komt dus meer tot stand door afname in surrogaat eindpunten en minder door het voorkomen van myocardinfarcten en beroertes. De uitkomsten van de meta-analyse in de richtlijn moeten dus met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

F. van Bruggen, huisarts, UMC Groningen